REGLEMENT Hermes Schrijfwedstrijd

Doelstelling

De spannende verhalenwedstrijd heeft als doel aanstormend talent de kans te bieden zich verder te bekwamen in het genre misdaadroman/thriller. De schrijvers worden hiermee uitgedaagd om een goed en spannend verhaal te schrijven.

De spannende verhalenwedstrijd wordt georganiseerd door Het Hermes Thriller Collectief, een collectief dat zich inzet om spannende boeken van Nederlandstalige auteurs meer bekendheid te geven, en nieuw schrijftalent te ontdekken.

Prijzen
 1. De hoofdprijs is 250 euro voor het winnende verhaal.
 2. De hoofdprijswinnaar krijgt tevens een uitgeverscontract plus redactie aangeboden voor een boek in het genre thriller/misdaadroman, dat als boek, e-book en luisterboek op de markt wordt gebracht tegen de gebruikelijke royalty’s voor de auteur.
 3. Iedere deelnemer ontvangt een juryrapport, dat geschreven is door professionele auteurs en redacteuren in het genre. Iedere deelnemer kan aanwezig zijn bij het Thrillerevenement op 7 oktober 2023, waar ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Het Thrillerevenement kent een toegangsprijs van 12,50 euro, maar deze is voor de deelnemers van de schrijfwedstrijd gratis.
Deelname
 • Het thema van de verhalenwedstrijd 2023 is: Fatale ontmoeting, wat uiteraard in de ruimste zin mag worden opgevat.
 • Deelnemende verhalen moeten tussen de 1500 en de 5.000 woorden bevatten.
 • Het thema mag niet als titel van het verhaal worden gebruikt.
 • De titel en het pseudoniem tellen ook mee met dit woordenaantal.
 • Ieder verhaal moet voorzien zijn van een onherkenbaar pseudoniem. Je eigen naam vertalen is dus niet toegestaan. Ook mag het pseudoniem niet lijken op je eigen naam.
 • Deelname kost 12,50 euro
 • Een auteur mag meer verhalen inzenden. Wel moet de auteur hier verschillende pseudoniemen voor bedenken. Ook moet per verhaal 12,50 euro worden betaald.
 • Het auteursrecht blijft van de deelnemende auteurs
 • Een eenmaal ingestuurd verhaal is definitief. Verhalen dienen vooraf goed nagekeken te worden op spelling, grammatica en interpunctie. Dan kan nadien niet alsnog gewijzigd worden.
 • Iedere auteur ontvangt een juryrapport tijdens Het Thrillerevenement en later zal per e-mail het volledige rapport met alle verhalen en commentaren worden verzonden.
 • Het verhaal moet spannend zijn. Ook moet het een afgerond verhaal zijn. Stuur dus geen fragment in van een langer manuscript.
 • Iedere inzending mag nog niet eerder gepubliceerd zijn.
Inzenden en deadline
 • Het inzenden van je verhaal kan vanaf 4 oktober 2022.
 • De uiterste deadline is 31 mei 2023 23.59 uur.
 • In de e-mail stuur je ook je echte naam en adresgegevens mee
 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Dit kan soms een paar dagen in beslag nemen. Bij de ontvangstbevestiging zit tevens de factuur van 12,50 euro, zodat deze kan worden voldaan.
 • Betaling van de factuur dient binnen 2 weken te zijn voldaan.
 • Let goed op: stuur geen verhalen in met afbeeldingen of gekleurde letters. Gebruik altijd als lettertype Times New Roman formaat 12. Regelafstand 1,5. Aanleveren als Word bestand.
Wedstrijdverloop
 • Inzendingen, die niet voldoen aan de gestelde eisen, worden gediskwalificeerd.
 • Het niet willen noemen van je echte naam is reden tot diskwalificatie, omdat het voor de administratie nodig is.
 • Eenmaal ingezonden verhalen mogen niet herzien worden.
 • De juryleden krijgen alle verhalen anoniem te lezen.
 • De juryleden beoordelen de verhalen en schrijven bij ieder verhaal een juryrapport, waardoor de deelnemer dus een uitgebreid juryrapport van meerdere professionals ontvangt. Het auteursrecht van de juryrapporten blijft bij de juryleden.
 • Op basis van een puntentellingsysteem wordt het beste verhaal vastgesteld.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens Het Thrillerevenement op 7 oktober 2023.
 • Van de beste verhalen verschijnt een boek, e-book en luisterboek De schrijvers in de bundel krijgen het fysieke boek gratis toegezonden. De exploitatierechten zijn in handen van de organisatie, die ervoor zorgt dat de gebruikelijke royalty’s worden overgemaakt aan het goede doel: www.villapardoes.nl.
Slot
 • Verhalen die niet voldoen aan het reglement, worden gediskwalificeerd en kunnen niet meedingen voor de hoofdprijs. De deelnemer krijgt het betaalde bedrag in dit geval niet terug.
 • In de gevallen waarin het reglement niet is voorzien, beslist de organisatie.
 • Het Hermes Thriller Collectief wordt gesponsord door ClusterEffect.
Verhaal insturen

Stuur je inzending naar info@kirstinschrijft.nl